تبلیغات
منتظرظهور - چه کسی بهتر از مهدی فاطمه (عج)؟
مهدی فاطمه ای مولای ما چه کسی بهتر از شما ؟

چه کسی بهتز از مولای ما

 چه کسی بهتر از شما؟! دست ها که به آشتی برآیند دوستی ها پا می گیرند نگاه ها که با مهر عجین شوند دل ها الفت یافته، خو می گیرند آقای خوبان! شرح  شرح اقبال است اقبال من به شما... مولا جان! فراتر از دســت های آشــتی و گام های دوستی قصد دارم دل زیر و رو کنم به یادتان می خواهم سراچه دل؛ همین اندک سرمایه وجودم را به نام شما بزنم! دل را که به شما بسپارم خیالم را حت تر است چه کسی بهتر از شما...؟!ًاصلا بگذارید عمری رهین منت شما باشم بگذارید دلخوشی ام نگاه های گاه و بی گاه تان باشد بگذارید به همراهی تان مباهات کنم ای تان در همه لحظه های ّبگذاریــد به وجود مصف زمین دل قوی دارم می خواهم خودم را به شما گره بزنم ًاصلا می خواهم تقویم عمرم همه جا با شما ورق بخورد می شود آقا؟! می شــود دعا کنی دمی بی خیــال حضورت به سر نبرم...
طبقه بندی: مهدویت و انتظار،
برچسب ها: انتظار، منتظر، مهدی فاطمه، بقیه الله،

تاریخ : یکشنبه 9 آبان 1395 | 11:57 ب.ظ | نویسنده : محمد مهدی | نظرات