تبلیغات
منتظرظهور - ناجی نجیب زمین بیا...

............کف دستهایش را دیده بودم، با قلبش برابری  می کرد .

بی غل و غش بود و بی روی و ریا مکری نداشت. آخر «خیرالماکرین » را خوب می شناخت.

او از همه مکدّرات زمانه مبرا بود، دماغی پر باد نداشت، سر به آسمان نمی سایید و گا مهایش هم به زمین طعنه نمی زد و در خلوصش تردیدی نبود.

آرامش چشم های نم دارش حر فهای بسیاری برای گفتن داشت و اقیانوسی در خود نهان داشت. دل شیشه ا ی اش شِکو ه ای نداشت؛ نه از تو، نه از من، نه از زمانه.

 او مقّرب بود و مشتاق، مشتاق دیدار آقای زمانه اش؛ ولی امر زمین. آخر می دانست تا او نیاید هیچ چیز سامان نمی پذیرد و هیچ کس رنگ واقعی خوشبختی را نخواهد دید و هیچ دردی درمان نخواهد شد.

آقای خوبان! ناجی نجیب زمین! بیا تا سامان پذیرد همه نابسامانی ها و درمان شود همه دردهای بی درمان...
طبقه بندی: مهدویت و انتظار،
برچسب ها: ناجی، قلب، خیرالماکرین، بقیةالله، نجیب، مهدی، ظهور،

تاریخ : جمعه 17 دی 1395 | 11:03 ق.ظ | نویسنده : محمد مهدی | نظرات