تبلیغات
منتظرظهور - سلام بر منتظران مهدی...
سلام برمهدی فاطمه

سلام برمنتظران مهدی و قلم زنان به شوق مهدی!
سلام بر یاران نائب المهدی که در وانفسای زمانه و دنیای آلوده مجازی و.... قلمشون، قدمشون و... لحظه ای از حرکت نایستاده است
!

دوستان مهدویم ، ندبه و فراخوا نتان را خواندم

به شوق عهد آمده ام، آمده ام تا شاید...

نامم را مینویسید
به روی دیده!

نام یاورالمهدی

نام خانوادگی: منتظرالمهدی

اهل کجایی: کوی مهدی

شغلت: خاد م المهدی
: پیشوایت  اما م المهدی

حزبت: عشا ق المهدی

مکتبت: نهج المهدی

رهبرت: سیدعلی نائب المهدی

شعارت: حب المهدی

تکلیفت: معرفة المهدی

ذکرت: اباصالح المهدی

دعایت: ظهو رالمهدی

شرح حالت: زوّارالمهدی

درخواستت: میهمان آقا؛ بیت المهدی

کلام آخرت: بشوم زائر چشمان مهدی)عج(...
طبقه بندی: مهدویت و انتظار،
برچسب ها: منتظرانمهدی، شوق دیدار، زائر، معرفت، اباصالح المهدی، امام خامنه ای، نایب المهدی،

تاریخ : دوشنبه 29 خرداد 1396 | 09:58 ق.ظ | نویسنده : محمد مهدی | نظرات